Η επιστήμη της καρδιολογίας στον άνθρωπο, είναι μια από τις θεμελιώδεις και συχνότερα συναντούμενες ειδικότητες. Το ίδιο ισχύει και για τα ζώα συντροφιάς.

Οι καρδιολογικές παθήσεις στα ζώα συντροφιάς είναι συχνό φαινόμενο και απασχολούν τον κλινικό κτηνίατρο σε 2 επίπεδα. Από τη μια πλευρά είναι ο τομέας της απεικόνισης καθώς από την άλλη, ο τομέας της θεραπευτικής διαχείρισης και παρακολούθησης. Για να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση και η διαχείριση ενός ασθενούς με καρδιολογική νόσο, πρέπει να γίνουν ενέργειες στους παραπάνω τομείς. Είναι πολύ σημαντικό η απεικονιστική διερεύνηση να προηγηθεί της διαχείρισης, ενώ η σωστή διαχείριση θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανα τακτά διαστήματα απεικόνιση, οπότε αυτή κριθεί απαραίτητη.