Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) είναι εύκολη εξέταση καθημερινής κλινικής πράξης στον άνθρωπο. Στα ζώα συντροφιάς είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη εξέταση η οποία πολλές φορές παραβλέπεται. Η πίεση μετράται με ειδική συσκευή υπερήχων doppler, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο στρεσικός παράγοντας που μπορεί να αλλοιώσει την ορθότητα των αποτελεσμάτων. Η μέτρηση της πίεσης πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου καρδιολογικού ελέγχου.