Η ακτινολογική εξέταση του θώρακα περιλαμβάνει 2 λήψεις (πλάγια & ραχιαιοκοιλιακή) και πρέπει να συμπεριλαμβάνεται κατά κανόνα στον καρδιολογικό έλεγχο ζώων με ή χωρίς κλινικά συμπτώματα. Οι αναπνευστικές παθήσεις εμφανίζουν παρόμοια κλινική εκδήλωση με τις περισσότερες καρδιολογικές παθήσεις. Παθήσεις της τραχείας, των πνευμόνων, του μεσοπνευμονίου χώρου και δεν γίνεται να αξιολογηθούν με τη διενέργεια ενός υπερηχοκαρδιογραφήματος και δύνανται να προκαλούν ή να συνευθύνονται για την εμφάνιση συμπτωμάτων όπως ο βήχας, η ταχύπνοια, η δύσπνοια, η εύκολη κόπωση κλπ. Συχνά, οι καρδιολογικές παθήσεις συνυπάρχουν με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, κάτι που θα πρέπει πάντα να αποσαφηνίζεται και να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά.