Ο Καρδιολογικός έλεγχος στα ζώα συντροφιάς αποτελείται από:

1.την κλινική εξέταση
2.την απεικονιστική διερεύνηση
3.το θεραπευτικό έλεγχο.

 

Για την αξιολόγηση μιας καρδιολογικής νόσου είναι ουσιώδης η ενδελεχής ακρόαση της καρδιάς και των πνευμόνων με σκοπό το χαρακτηρισμό και την εντόπιση ενός φυσήματος ή ορισμένων παθολογικών πνευμονικών ήχων. Η κλινική εκτίμηση ενός καρδιοπαθούς ζώου μας δίνει ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με την κατεύθυνση των απεικονιστικών εξετάσεων που πρόκειται να ακολουθήσουν.

 

Η αξιολόγηση των κλινικών και απεικονιστικών ευρημάτων θα καθορίσει την θεραπεία αλλά και την πρόγνωση των ζώων αυτών.

 

Η φαρμακευτική διαχείριση αποτελεί το τελευταίο σημαντικό βήμα για έναν πλήρη καρδιολογικό έλεγχο.