Στο χώρο του ιατρείου μας αναλαμβάνουμε:

 • τη χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών περιστατικών
 • τη χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων των μαλακών μορίων
 • τη διαγνωστική διερεύνηση περιστατικών στα ζώα συντροφιάς όπως ο σκύλος, η γάτα, το κουνέλι, καθώς επίσης και σε εξωτικά ζώα - ζώα αναψυχής (παπαγάλοι, ωδικά πτηνά, χάμστερ, τσιντσιλά, ερπετά)

Η διαγνωστική διερεύνηση υποστηρίζεται από σύγχρονα διαγνωστικά μέσα όπως:

 • Ακτινολογικό μηχάνημα
 • Υπέρηχος κοιλίας
 • Υπέρηχος καρδιάς (2D, Έγχρωμο Doppler, διάγνωση συγγενών καρδιακών νοσημάτων)
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης με συσκευή υπερήχων doppler
 • Πλήρης αιματολογικός έλεγχος
 • Αιματοκρίτης
 • Λευκοκυτταρόγραμμα
 • Αιμοπεταλιοκρίτης
 • Μορφολογία αιμοσφαιρίων
 • Λευκοκυτταρικός τύπος με μικροσκόπηση

Πλήρης βιοχημικός έλεγχος

 • Ολικές πρωτεϊνες
 • Λευκωματίνες
 • Γλυκόζη
 • Ουρεϊκό άζωτο
 • Κρεατινίνη
 • Χολοστερόλη
 • Τριγλυκερίδια
 • Ολική Χολερυθρίνη
 • Αλκαλική Φωσφατάση (ALP)
 • Αλανινοαμινοτρανσφεράση (ALT)
 • Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (ΑST)
 • γ -GT
 • Κρεατινική φωσφοκινάση (cPK)
 • Ασβέστιο
 • Φωσφόρος
 • Μέτρηση ηλεκτρολυτών
 • Na
 • K
 • Cl
 • Mg
 • Ιονισμένο Ca
 • Mέτρηση αερίων αίματος
 • Εξειδικευμένος Ορμονολογικός Έλεγχος (σε συνεργασία με το Cambridge Specialists Laboratory Services of United Kingdom)
 • ACTH stimulation test
 • Low Dose Dexamethasone test
 • Προφίλ Θυρεοειδούς
 • Φαινοβαρβιτάλη