Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια διαχρονική και ιδιαίτερα πολύτιμη εξέταση για την ανεύρεση και την ερμηνεία μιας αρρυθμίας. Επιφέρει πληροφορίες σχετικά με την προέλευση συμπτωμάτων όπως οι λιποθυμικές κρίσεις, η εύκολη κόπωση κα και γι'αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο ενός καρδιολογικού ελέγχου.