nsinan

Νικόλαος Σινάνης

Κτηνίατρος DVM

Σπούδασε στην Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου και αποφοίτησε. Ειδικεύτηκε στην Ομοιοπαθητική στο Κέντρο Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Αθηνών από τον καθηγητή Δρ. Γιώργο Βυθούλκα και την ομάδα συνεργατών του.

nikos@ktiniatroi.gr

IMG 5059

Παρασκευή Βαρλάμη

Κτηνίατρος DVM

Σπούδασε στην Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από όπου και αποφοίτησε.

voula@ktiniatroi.gr

theoprofile

Θεόδωρος Σινάνης

Κτηνίατρος, DVM - MSc

- Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στην παθολογία Ζώων Συντροφιάς (Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ.)

- Μετεκπαιδευθείς στην Καρδιολογική Μονάδα της Εθνικής Κτηνιατρικής Σχολής της Γαλλίας (Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort, Paris)

theo@ktiniatroi.gr

 

Υποφυσιακή μορφή υπερφλοιεπινεφριδισμού σε σκύλο με ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα.

Pituitary dependent hyperadrenocorticism (Cushing's syndrome) in a dog with hepatocellular carcinoma.

Σινάνης Θ., Τσαούση Π., Πανόπουλος Ι., Πολυζοπούλου Ζ., Σούμπασης Ν.,   Παπαϊωάννου Ν.

12o Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Αθήνα Hilton, απρίλιος 2012

Απεικονιστική διερεύνηση    Αρσενικός σκύλος 14 ετών, φυλής Poodle μιγάς, προσκομίστηκε στην Κλινική Ζώων Συντροφιάς (Μονάδα Παθολογίας) διότι εμφάνιζε γενικευμένες κινητικές επιληπτικές κρίσεις βαριάς μορφής από 7 ημέρου. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, τον τελευταίο μήνα παρατηρήθηκε επίσης διόγκωση της κοιλιάς και πολυουρία -πολυδιψία. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν συμμετρική υποτρίχωση-αλωπεκία στον κορμό, λέπτυνση του δέρματος,  αποφολίδωση και εύκολη απόσπαση του τριχώματος, αμφοτερόπλευρο οφθαλμικό έκκριμα και διατεταμένα κοιλιακά τοιχώματα. Οι αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις αποκάλυψαν ουδετεροφιλία, εωσινοφιλία, λεμφοπενία, θρομβοκυττάρωση, υπερχολοστερολαιμία και αύξηση της δραστηριότητας της ALP και ALT. Κατά την ακτινολογική διερεύνηση του θώρακα και της κοιλίας διαπιστώθηκαν βρογχικού τύπου αλλοιώσεις στα οπίσθια πνευμονικά πεδία και ηπατομεγαλία. Στην υπερηχοτομογραφική εξέταση της κοιλίας διαπιστώθηκαν αυξημένες διαστάσεις των επινεφριδίων αμφοτερόπλευρα, με μέγιστη διάμετρο αριστερού και δεξιού 9 και 11 mm αντίστοιχα. Πολλαπλά υποηχωγενή οζίδια με σαφή όρια απεικονίστηκαν στο ήπαρ, καθώς και χωροκατακτητική μάζα

με μικτή ηχωγένεια και έντονη αγγείωση στην περιοχή της πρόσθιας κοιλίας. Οι αυξημένες διαστάσεις της μάζας καθιστούσαν δύσκολη τη συσχέτισή της με κάποιο ενδοκοιλιακό όργανο. Ωστόσο με την αξονική τομογραφία κοιλίας διαπιστώθηκε η σαφής εντόπιση της μάζας στο ήπαρ καθώς και η παρουσία πολλαπλών οζιδίων μικτής πυκνότητας σε αυτό.

Απεικονιστική διερεύνηση 2   Επιπλέον η μελέτη των διαστάσεων των επινεφριδίων επιβεβαίωσε τα ευρήματα της υπερηχοτομογραφικής εξέτασης. Η αξονική τομογραφία εγκεφάλου πριν και μετά την ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικής ουσίας αποκάλυψε δύο εστιακές, με σαφή όρια, υπέρπυκνες αλλοιώσεις στο πρόσθιο αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο και την υπόφυση. Οι διαστάσεις της τελευταίας, μετά την έγχυση σκιαγραφικού μέσου, βρέθηκαν σαφώς αυξημένες με διάμετρο 9 mm και με ομοιογενή αύξηση της πυκνότητάς της. Τα αποτελέσματα των δυναμικών ορμονολογικών δοκιμών ήταν συμβατά με την υποφυσιακή μορφή υπερφλοιοεπινεφριδισμού. Μετά από απόφαση των ιδιοκτητών, λόγω της κακής πρόγνωσης, διενεργήθηκε ευθανασία.

                     Κατά τη νεκροτομή-νεκροψία διαπιστώθηκαν  πολυάριθμες νεοπλασματικές αλλοιώσεις στο ήπαρ καθώς και όγκος στην υπόφυση. Κατά την ιστοπαθολογική εξέταση ιστοτεμαχίων από τον εγκέφαλο, το ήπαρ και τα επινεφρίδια διαπιστώθηκαν η παρουσία αδενώματος στην υπόφυση, αιματώματος στο βρεγματικό λοβό του εγκεφάλου και ηπατοκυτταρικού καρκινώματος. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε αμφοτερόπλευρη υπερπλασία των επινεφριδίων.

Παθολογοανατομικά ευρήματα                 Ο υπερφλοιοεπινεφριδισμός εμφανίζεται συχνότερα σε υπερήλικους σκύλους, γεγονός που εξηγεί πολλές φορές τη συνύπαρξη και άλλων παθολογικών καταστάσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πλημμελείς διαγνωστικοί χειρισμοί μπορεί να επιφέρουν σύγχυση και να οδηγήσουν σε άστοχη θεραπευτική προσέγγιση. Η εφαρμογή των σύγχρονων απεικονιστικών μεθόδων στην καθημερινή κλινική πράξη δίνει τη δυνατότητα μιας πιο ολοκληρωμένης διερεύνησης των περιστατικών αυτών.

 

Cushing & Νευρολογικά συμπτώματα